Friday, October 14, 2011

bapu ji ki jai
likho main kavita
ho usme bas bapu ji ki jai
likhu main paath
ho usme bas bapu ji ki jai
lihku main lekh
ho usme bas bapu ji ki jai
padu main kitab
ho usme bas bapu ji ki jai
padu main kavita
ho usme bas bapu ji ki jai
sunu main jo bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
gaau main jo bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
jau main kidhar bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
jau main jidhar bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
rahu main kahin bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
jiyu main acche se
ho usme bas bapu ji ki jai

jiyu main kaise bhi
ho usme bas bapu ji ki jai
jiyu ya maru
ho usme bas bapu ji ki jai
ho is duniya jo kuch bhi
ho usme bas bapu ji ki jai

ho usme bas bapu ji ki jai
hai jis mein sabki bhalai
isiliye
ho sab duniya mein
ho usme bas bapu ji ki jai
bapu ji ki jai
bapu ji ki jai
JAI GURUDEV..♥ ♥

1 comment: